ESG - Environmental, Social, and Governance

SP Group heeft zich in 2022 gericht op haar gedeelde verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere wereld. In samenwerking met hun klanten hebben ze producten ontwikkeld en vervaardigd die de kwaliteit van leven en een efficiënter gebruik van hulpbronnen bevorderen – ten voordele van zowel het klimaat, het milieu, mensen als dieren.

Vanuit een innovatief perspectief hebben ze hun activiteiten en productie onder de loep genomen om het verbruik van hulpbronnen te optimaliseren en duurzame processen te bevorderen. Het komt zowel de wereld om ons heen als de gezondheid en veiligheid van hun werknemers ten goede.

Met hun aanwezigheid in 12 landen en 32 fabrieken hebben ze verkoop van producten in alle delen van de wereld en daarmee de mogelijkheid om op verschillende manieren goede omstandigheden te creëren voor het milieu, dieren en mensen in veel verschillende soorten samenlevingen. Ze steunen het initiatief achter de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, waar onze inspanningen direct of indirect aan bijdragen. Om de toewijding van de SP Group aan wereldwijde duurzaamheid te onderstrepen, is de groep lid van de UN Global Compact en bouwt haar duurzaamheidswerk gedurende 10 jaar op de daarin uiteengezette principes.

Om zo goed mogelijk bij te dragen aan de groene transitie, hebben ze deze strategische doelen gesteld met 2030 als horizon:

• Geen negatieve milieueffecten van operaties
• Alle wereldwijde productie draait op hernieuwbare energie
• Het hele bedrijf is CO₂-neutraal in scope 1 en scope 2
• Ondersteuning van de overgang naar een wereld die draait op hernieuwbare energie door geavanceerde kunststof- en composietoplossingen te produceren.