Ventilatieconcepten voor veehouderij

Dwarsventilatie

Dwarsventilatie is ideaal voor stallen met deuren, onderhouds- of verwerkingsruimtes aan de gevelzijden. Bij een dwarsventilatieopstelling zijn luchtinlaatventielen in de zijwand gemonteerd. In de tegenoverliggende zijwand halen ventilatoren de lucht naar buiten nadat deze de breedte van het gebouw heeft overschreden, vandaar de naam. Dit type ventilatie is vooral geschikt voor smalle woningen. Voor pluimveestallen die enige vorm van koeling nodig hebben maar waar tunnelventilatie geen optie is, is kruisventilatie de ideale oplossing.

Lengte ventilatie

Lengte ventilatie wordt vooral toegepast in bredere woningen. Het is ook geschikt voor huizen met obstakels zoals volières, hokken, kooien, looppaden, pensions en dergelijke. Het basisprincipe is dat lucht wordt aangezogen via luchtinlaatopeningen langs beide zijwanden van het gebouw. De afvoer van vuile lucht gebeurt in dit concept met grote ventilatoren in de kopgevel. Deze ventilatoren zijn gebouwd met een cascaderegeling om de capaciteit geleidelijk te vergroten naarmate de dieren groter worden of de temperatuur stijgt.

We zien dit type ventilatie over de hele wereld omdat het een van de meest populaire vormen van ventilatie is. Dit concept werkt voor bijna alle soorten dieren.

Dakventilatie

Dakventilatie maakt gebruik van luchtinlaatkleppen in beide zijwanden om lucht de woning in te voeren. Uitlaat kokers op het dak voeren de vuile lucht af. Deze manier van ventileren wordt bijvoorbeeld toegepast wanneer afzuigventilatoren in de kopgevels geen optie zijn. Dit is een veel voorkomend concept dat we wereldwijd vaak in gebruik zien, zowel in pluimveestallen als in varkenshouderijen.

Dit concept is goed toepasbaar in pluimveestallen in intermediaire klimaatzones. Voor varkens werkt dit concept ook goed wanneer luchtinlaten met rechte binnenventielen worden gebruikt. Rechte binnenventielen helpen de lucht naar boven naar het plafond te leiden en voorkomen zo dat koude lucht te vroeg op de dieren valt. In combinatie met een verwarmingssysteem voor de winter en een sproeikoeling (of verneveling) systeem voor de zomer, werkt dit concept voor de meeste huizen goed.

Tunnelventilatie

Tunnelventilatie wordt veelal toegepast in combinatie met andere ventilatieconcepten. Dit concept is perfect voor het koelen van vogels tijdens warme zomerdagen of wanneer het maximale gewicht nadert. Vooral een combinatie van dit ventilatieconcept met koelpads is een geweldige manier om vogels te koelen.

Voor varkens is dit type ventilatie niet wenselijk, maar soms wel nodig. Varkens hebben geen vacht of enige vorm van beschermende vacht, daarom zijn ze veel gevoeliger voor tocht. Als het echt warm wordt, zien we soms dat boeren geen andere keuze hebben dan tunnelventilatie te gebruiken.

Gecombineerd dak – Tunnelventilatie

Dit is een combinatie van twee concepten. Bij minimale ventilatie (of lage temperaturen) komt de lucht binnen via luchtinlaatkleppen in beide zijwanden. De afvoerlucht wordt via afvoerschoorstenen uit de woning afgevoerd. Tijdens maximale ventilatie worden de tunnelunits geopend en neemt de luchtsnelheid toe om de dieren af te koelen. Grote afzuigventilatoren in de eindgevel halen de lucht eruit.

Dit concept is erg handig voor het houden van vogels, omdat het veel controle biedt over een breed scala aan temperaturen en klimaatomstandigheden. Tijdens koude periodes zorgen de schoorstenen ervoor dat er geen tocht is over de hele lengte van het huis. Wanneer er een tussenliggende periode is, kunnen zowel zijwandinlaten als gevelventilatoren enige verkoeling bieden voordat het tunnelen begint. Tijdens warme periodes zorgt het tunnelventilatiesysteem voor koeling en zijn schoorstenen volledig gesloten.

Gecombineerde Lengte – Tunnelventilatie

Dit is weer een combinatie van twee concepten alleen in dit geval zijn er geen schoorstenen gebruikt. Tijdens de minimale ventilatiefasen wordt de lucht aangezogen via ventilatieopeningen in de zijwanden. Als het warmer wordt of als de dieren flink aankomen, start de tunnelventilatie en wordt deze geleidelijk opgevoerd. De afvoerlucht wordt via ventilatoren in de kopgevel naar buiten afgevoerd.

Dit concept is weer een concept dat vooral wordt gezien bij pluimvee en niet zozeer in varkensstallen. Voor pluimvee wordt dit ventilatieconcept veel gebruikt in warmere klimaten over de hele wereld. lengte ventilatie brengt al wat luchtstroom of tocht over de lengte van het huis en wanneer tunnels geleidelijk worden geopend, dragen ze bij aan dat effect. In combinatie met koelpads werkt dit systeem goed in warme weersomstandigheden.

Plafondventilatie

Plafondventilatie maakt gebruik van luchtinlaatkleppen die in het plafond tussen de zolder en het bewoonde deel van het huis zijn gemonteerd. Op deze zolder wordt de lucht voorverwarmd zodat koude lucht niet direct op de dieren kan vallen. De afvoerlucht wordt via de vloer- of gevelventilatoren uit de woning afgevoerd. Deze ventilatiemethode is zeer betrouwbaar in de koudere delen van de wereld. In principe wordt de binnenkomende lucht voorgeconditioneerd voordat deze de dieren bereikt. In veel koude gebieden zien we dit systeem als de voorkeur in varkenshouderijen. Voor pluimvee worden gelijke voordelen waargenomen in koude gebieden.

Koker ventilatie

Koker ventilatie is de perfecte oplossing wanneer de zijwanden niet gebruikt kunnen worden om luchtroosters te plaatsen. In dit concept wordt zowel de aanzuiging als de afvoer van lucht georganiseerd via schoorstenen. In de meeste huizen werkt dit concept met onderdruk, wat betekent dat alleen de uitlaatkokers zijn uitgerust met ventilatoren. Voor scharrelstallen of stallen met gelijkdruk concepten zijn kokers de perfecte oplossing. In de gelijkdrukopstelling zijn zowel de inlaat- als de uitlaatkoker uitgerust met ventilatoren om actief schone lucht naar binnen te duwen en vuile lucht eruit te trekken.

Kokers geven de mogelijkheid om een evenwichtige spreiding van frisse lucht te creëren die alle hoeken van het huis bereikt. Kokers zijn daarom gunstig in zeer brede stallen met kooien of volières. Voor varkensstallen moeten de inlaatkokers recirculatie koker zijn als hulp bij het voor conditioneren van de binnenkomende lucht. Door warme lucht van binnenuit te mengen met frisse buitenlucht zorgt u ervoor dat er geen koude luchtdruppel direct op de dieren valt.