Disclaimer

Door deze website te raadplegen accepteert u onderstaande vrijwaring. TPI-Polytechniek BV streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. TPI-Polytechniek BV verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan zij worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. TPI-Polytechniek BV zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.